Miljöpolicy

God service har utvecklat en miljöpolicy som skall bidra till en hållbar miljöutveckling på alla plan i företaget. Det gäller allt från de städmaterial vi använder till våra företagsbilar.

Rengöringsmedel och andra städmaterial skall alltid väljas efter bästa tänkbara miljöval för oss som städfirma. Produkter som är märkta med Svanen, Bra Miljöval eller motsvarande prioriteras.

Begränsa mängden av rengöringsmedel genom att använda ”rätt” städmaterial.

Miljölagstiftning skall alltid följas

Ständigt öka kompetensen hos våra medarbetare på detta område

När arbetsuppgifterna kräver det skall alltid avfall källsorteras

Alla tjänstebilar är miljöbilar och vi strävar efter att all personal väljer ett bra miljöalternativ vid bilbyte

Företagets miljöansvarig är VD Ola Olofsson tel. 040-26 66 00

Dela
Tweeta
Maila
Google+