Kvalitetsarbete

 Tulpaner-3-400

Kvalitetsundersökning med Copenhagen Business School

Vi på God Service försöker alltid att vara i framkant när det gäller att leverera våra tjänster till högsta kvalitet. Du som kund är den som vet bäst om vi lyckas med detta. Vi har varje år gjort en mindre kundundersökning. I vår kommer vi tillsammans med en grupp från Copenhagen Business School att utföra en mer omfattande undersökning med inriktning på hur vår kvalitet upplevs av våra kunder.

Anna, Sebastian och David är alla svenskar och studerar till en Masters examen på Copenhagen Business School. Denna undersökning är deras stora examensarbete, en s.k. kandidatuppsats (3-betygsuppsats). Detta är en ambitiös grupp med stora framtidsplaner.

Vi skulle bli glada om du vill ta några minuter av din tid för att besvara ett antal skriftliga frågor som skickas ut per email i början av nästa vecka.

All hantering av frågor och svar sköts av student gruppen och är 100% konfidentiell. God Service kommer endast att ta del av sammanställningar av svaren.

Vi och våra studenter är givetvis i stort behov att få in så många svar som möjlig på undersökningen och hoppas att du därför är med och svarar.

Alla som svarar är med på en utlottning av 4-timmars gratis städning (eller annat i vårt serviceutbud)!

Vi tackar alla i förhand för er hjälp!

Dela
Tweeta
Maila
Google+