Det är legitimt att betala för avlastning

“Det finns inga förlorare med RUT-avdraget – bara vinnare – och vinnarna kan bli många fler” säger aktörer för en rad branscher. I en inlaga på Svenskt näringslivs hemsida menar man på att för en vardagsstressad människa har RUT-avdraget gjort det tillåtet och legitimt att betala en professionell aktör för avlastning. Och på kuppen menar man att RUT-avdraget är ett viktigt steg att undanröja hinder för jämställdhet.
Läs hela inlagan här:

http://www.svensktnaringsliv.se/material/debattartikel/rut-avdraget-undanrojer-hinder-for-jamstalldhet_552314.html

 

Dela
Tweeta
Maila
Google+