GDPR

DATASKYDD

Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersatte den tidigare personuppgiftslagen. Syftet med den nya dataskyddsförordningen är att skydda den personliga integriteten genom att reglera förutsättningarna för behandling av personuppgifter. Enskilda personer ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera olika EU- länder.

Hur påverkas du som kund?

Vi på God Service behandlar dina allmänna personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra avtal med dig. Dina personuppgifter som vi behandlar är namn, telefonnummer, e-postadress, adress och personnummer. Personnummer spara vi för att genomföra eventuella RUT-avdrag.

Dina personuppgifter behandlar vi konfidentiellt och används i samband med att vi utför våra uppdrag som vi har avtalat med dig. Vi sparar dina personuppgifter efter att du slutat hos oss som kund. Anledningen till det är att vi ska kunna ge dig bra service när det gäller till exempel uppföljning och information från oss men även för att vi ska säkerställa våra skyldigheter och rättigheter om en tvist skulle uppstå.

Hör gärna av dig om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

 

 

Insamling & användning av data.

 

Vilken information samlar vi in?

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från hemsida, sociala media, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt.

Information du förser oss med

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig, eller ditt företag på flera sätt, tex när du beställer våra tjänster/produkter eller kontaktar oss via formulär/mail från vår hemsida eller när du besöker och använder våra sociala medier.

Denna information kan innefatta:

  • Person- och kontaktinformation – namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
  • Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.
  • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
  • Geografisk information – din geografiska placering.
  • Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

 

Informationen vi samlar in är nödvändig antingen för att ingå avtal med oss, handla i webbutik eller för att ställa ut offert/liknande.

Personnummer behandlas bara i undantagsfall för vissa tjänster som kräver legitimerad identitet.

 

Varför samlar vi in information  & vad gör vi med informationen?

Vi samlar in data för att tillhandahålla, utföra & förbättra våra tjänster & produkter.

 

Din information stannar hos oss!

Vi kommer aldrig sälja eller delge din information till tredjepart utan din tillåtelse. Ibland delar vi personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna slutföra/leverera vårt åtagande gentemot dig. Alla våra partners ingår självfallet sekretessavtal & följer givetvis legala & tekniska krav för att din informations ska kunna hanteras säkert.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att lagra dina personuppgifter inom Sverige/EU/EES. Vissa sällsynta situationer kan dock kräva att vissa uppgifter hanteras av tredjepart (tex av teknikleverantör/underleverantör) Vi kommer dock alltid vidta åtgärder för att data som skickas/lagras på detta sätt hanteras på samma säkerhetsnivå som inom EU/ESS.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

 

Dina rättigheter

  • Du som är kund/registrerad hos oss av någon anledning har flera rättigheter du bör känna till.
  • Du har rätt att kostnadsfritt begära ut ett registerunderlag för vilka uppgifter om dig vi har sparade om dig/ditt företag.
  • Du har rätt att få dina uppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande på något sätt. Du har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills dess att de blivit uppdaterade.
  • Du har rätten att bli bortglömd. Radering av personuppgifter sker dock inte om de krävs för att slutföra vårt åtagande/avtal med dig, eller om annan svensk lag, myndighet eller domstol säger annat. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl för detta har du självklart rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter.
  • Rätt att lämna klagomål, dra in samtycke.

 

Cookies & liknande tekniker

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och smidig onlineupplevelse.