RUTAVDRAG

Rengöring – Underhåll – Tvätt

Vad är RUT & ROT-avdrag?

För de flesta s.k. hushållsnära tjänster är du som privatperson berättigad att göra avdrag på vårt timpris. Alla God Service privata tjänster är RUT & ROT-tjänster. God Service sköter allt praktiskt genom att dra av hela avdraget direkt på din faktura. Sedan 1 januari 2021 är taket för rutavdraget 75000 kronor per person och år. Rotavdraget kvarstår med max 50000 kronor per person och år. Sammanlagt kan en privatperson få 75000 kronor i rotavdrag och rutavdrag per år.

Du kan läsa mer om vad som gäller för RUT-avdrag på Skatteverkets hemsida.