VISSELBLÅSARE

Du har alltid rätt att rapportera om något inte står rätt till.

En etisk miljö

Vi på God Service strävar ständigt efter att bibehålla hög standard för affärsetik och en atmosfär av öppenhet. Säkerheten och respekten för alla som påverkas av vår verksamhet är av högsta vikt för oss.

Att rapportera missförhållanden

Vårt system för visselblåsning ger alla möjlighet att rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter. Det är en viktig del av vår strävan att upprätthålla god företagsstyrning och behålla förtroendet från våra kunder, medarbetare och allmänheten.

Om du är anställd hos God Service uppmuntras du att i första hand vända dig till din chef om du har oro eller frågor. Om du av någon anledning inte kan eller vill dela din information öppet, erbjuder vi dig möjligheten att anonymt rapportera dina farhågor här.

Visselblåsningstjänsten är till för att rapportera om situationer som kan ha allvarliga konsekvenser för företaget eller för någons liv eller hälsa, och som inte överensstämmer med våra värderingar och affärsetiska principer. Var vänlig och beskriv ärendet så detaljerat som möjligt för att underlätta för oss att inleda en utredning.

Din rapport hanteras av en extern part, WhistleB, Whistleblowing Centre, för att säkerställa din anonymitet. Kommunikationskanalen är krypterad och skyddad med lösenord.

Alla meddelanden behandlas konfidentiellt. Personuppgifter som rör lagöverträdelser behandlas endast av nyckelpersoner.

Vi tackar dig för ditt engagemang och din vilja att bidra till en sund och ansvarsfull verksamhet!

Via den här länken kan du rapportera in och vara helt anonym, tjänsten hanteras av Tissla.se.